<div class="tt-canvas-365"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="tt-canvas-inner-365"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <span class="tt-layer tt-365-layer-1">of</span><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <span class="tt-layer tt-365-layer-2">affection<br></span><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <span class="tt-layer tt-365-layer-3">Pro Fit Media</span><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <span class="tt-layer tt-365-layer-4">on the brink <br></span><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <span class="tt-layer tt-365-layer-5">by</span><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <span class="tt-layer tt-365-layer-6">Kvalitná webstránka znamená, že komplexne zapadá do vášho obchodného plánu a zároveň je jasne vyčlenená vo vzťahu k Vašej najsilnejšej konkurencii. Pri tvorbe webstránka totiž nejde o to ju mať, ale o to, aby splnila ciele, ktoré sme si dali na začiatku. Pred tvorbou webstránky preto treba urobiť analýzu úspešnosti, ktorá v sebe skrýva viaceré parametre. Tie sa týkajú najme filozofie subjektu, jeho kladov / záporov a taktiež zodpovedani otázky prečo túto prácu robíte. </span><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <span class="tt-layer tt-365-layer-7">5</span><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div>