REFERENCIE

Tvorba web stránok je činnosť, ktorá sa zakladá na komunikácii medzi klientom a tvorcom. Čím výraznejšia je na začiatku prípravy, o to rýchlejší, lepší a kreatívnejší je aj výsledný produkt. Ním je web stránka, ktorá sa páči nielen klientovi ale najmä ich zákazníkom, ktorí ľahko a rýchlo nájdu služby a výhody, ktoré ponúka nová web prezentácia klienta.
Každá spolupráca je iná, osobitá, no v neposlednom rade by mala byť profesionálna a mala by sa riadiť postupmi, ktoré vedú ku kvalitnej prezentácii a následne k zisku klienta – veď to je hlavný dôvod, prečo je web stránka taká dôležitá.

treea.sk

S architektom Petrom Kasmanom sme viedli spočiatku dlhé rozhovory o tom, čo je dôležité pre budúcich klientov a zároveň dostatočne vyjadrovalo vysokú odbornosť, profesionalitu, ktorou disponuje jeho štúdio. Následne vznikla veľmi presná predstava čistej stránky s výstižnými obrázkami prác a krátkym popisom. K dotvoreniu obrazu o osobe architekta sa použil rozhovor – interview. To poukazuje na filozofiu mladého človeka s veľkým Č, ktorý pracuje s odkazom našich predkov a snaží sa ich citlivo pretransformovať do dnešných časov. Úloha je to iste neľahká, no tak, ako naši predkovia, vidí architekt svoju prácu ako celoživotné dielo.
Na treea.sk sme vytvorili web stránku, časť textov a časť fotografií.

chromovanie.com

Výrobné družstvo Kovex sa zaoberá pokovovaním, čiže nanášaním povrchových vrstiev na kovové výrobky. Klient nemal jasnú predstavu o novej web stránke, takže až po niekoľkých rozhovoroch sme sa dopracovali k optimálnej forme. Výsledkom je moderná web stránka s výstižnými textami.
Tu sme riešili kompletne texty, obrázky, fotky (fotenie so štúdiovým vybavením priamo u klienta), slogany a samozrejme web stránku.

tatrakon.sk

Pre známu konzerváreň sme vytvorili e-shop na mieru, kde sme vypracovali niekoľko veľmi zaujímavých programátorských riešení. E-shop je postavený na CSM systéme Joomla, pre ktorý ponúkame náš free plugin JotCache, ktorý získal ocenenie ako najlepší plugin mesiaca na stránke joomla.org. JotCache umožňuje kvalitnú optimalizáciu rýchlosti webstránky. Je to veľmi dobre nastaviteľný plugin, ktorý funguje aj na veľmi veľkých e-shop riešeniach vo svete. Vieme to, pretože sme im radili pri implementácii ich špeciálnych požiadaviek.
Na stránke Tatrakon sme okrem samotného webu pripravovali aj obrázky jedál, či fotenie výrobného závodu.

dobry-homeopat.sk

Homeopatická ambulancia v Malackách potrebovala novú webstránku, facebook profil a vizitky – štandardná požiadavka. Výsledok je prienikom požiadaviek klienta, celkovo sa vydaril, o čom svedčí aj zvýšený nápor pacientov.

edenmalacky.sk

Predajňa a štúdio kúpelní, kuchýň v Malackách.

… a mnoho ďalších